Priser pr 1. januar 2023

Oppkobling til SVBBL         NOK 10.000
Internett 50mbit/50mbit  NOK 450

Internett faktureres 6 mndr. om gangen.
Vi anbefaler autogiro/Fast trekk