Priser pr 1. januar 2020

Oppkobling til SVBBL         NOK 10.000
Internett 25mbit/25mbit  NOK 450
Internett 50mbit/50mbit  NOK 550
Fast IP adresse                        NOK 50

Internett faktureres 3 mndr. om gangen forskuddsvis