Om SVBBL

Sørumsvegen hadde som kjent et meget dårlig internett grunnet dårlig infrastruktur og lang avstand til telefonsentral. Vanlige utbyggere av bredbånd ble kontaktet men ønsket ikke å legge til rette med infrastruktur.

Noen av oss langs Sørumsvegen har snakket om dette og hva vi kan gjøre for å få bedre internett. En gruppe begynte å se på muligheten for å få bedre internett og har starte med å finne en løsning i mai 2015 . Gruppen kom opp med en løsning som vil gi beboere langs Sørumsvegen tilgang til fremtidsrettet bredbånd via fiber gjennom Sørumsvegen Bredbåndslag.

Vi inngikk avtale med Kvantel om levering av fiberinternett, og star-tet med å grave infrastruktur for hovednettet 24.september.

Hovednettet var på plass i november 2015, og brukere ble koblet på 10. desember 2015

Hovednettet er på plass og installert og fungerer tilfredstillende.

Ønsker dere mer informasjon evt. tilbud om tilkobling til Fiber-internett ta kontakt (Se kontakt sidene)

SØRUMSVEGEN BREDBÅNDS LAG

  • A K S E L  H US E R
  • J AN- E R I K  OL S TA D
  • T E R J E  S AGEN
  • J ENS JOH AN  OL S T A D
  • H A R AL D  H US E R
  • A S B JØRN  D A HL E
  • OLE-H ENR Y  S TOK K E R