Manglende internett? Enkel feilsøking

De fleste er i dag avhengige av internett, enten det er epost, banktjenester , nyheter eller andre gjøremål.

SVBB tilstreber å ha et stabilt nett.

Hvis du skulle mangle internett tilgang kan det være feil mange steder.
Begynn med enkel feilsøking.

  1. Er det feil med kabler/pc?
  2. Er det feil på min egen router/internett boks?
  3. Er det feil på koblingen til fiberkabelen (FX) ? Er det strøm? lyser det på ene eller begge sider av boksen?
  4. Ta kontakt med en av oss (se kontakt SVBBL)