NY ROUTER OG SWITCH INSTALLERT

Vi har dessverre opplevd ustabilitet på vårt nett den siste måneden. Det har ikke affisert alle brukere men en del. VI har nå fått installert ny Router og Switch som skal løse de utfordringer vi har hatt.

Vi beklager men håper problemet er løst.

Netgate 7100-1U Security Gateway Manual | Netgate Documentation