SVBBL 2020

Sørumsvegen Bredbåndslag har vært i drift i 4 år. SVBBL har vært en suksess med et godt tilbud til beboere langs sørumsvegen.

SVBBL vil se om deler av infrastrukturen må oppgraderes i 2020 for å kunne yte stabile linjer.

I forbindelse med stormen hadde vi et kabelbrudd 8. januar 2020 som berørte en bruker. Feilen er rettet

SVBBL