Høst i Sørumsvegen

Da er høsten kommet med noe vind og regn.

Routeren ble oppdatert med ny Firmware 20.august og restartet
SVBBL er stabilt etter oppdateringen.