Våren har kommet til Sørumsvegen

Da er det vår, kalde netter og dager er forbi.
Vår bredbåndsnett har klart seg bra gjennom vinteren, med kun ett linjebrudd.
En skjøt hadde kondens/vann i seg som førte til manglende signal. Feilen ble rettet.