SVBBL Vedlikehold fra Kvantel 13.jun i 2016

Vedlikehold/endrings arbeid berører SVBBLsamband. Som en følge dette vil dere oppleve brudd på deres samband i perioden.

Arbeid som skal utføres : programvareoppgradering

Arbeidets start: 13.06.2016 00:01:00 ( dd/mm/yyyy )
Arbeidets slutt: 13.06.2016 06:00:00 ( dd/mm/yyyy )

Estimert nedetid : 60-90 minutter i perioden