Fibernett Status 23. desember

Da er fibernettet til Sørumsvegen bredbåndslag ferdig koblet.  Alle fibre virker og det er da mulighet for fiberinternett hos alle langs Sørumsvegen.
Vi mangler dessverre 5 endestykker som er lovet i løpet av få dager, og da er alle sammen på.

Faktura for oppkobling til SVBBL fibernett er sent ut og det vil bli sent ut faktura for internett leie i januar.
Standard abonnement er NOK 450 25mbit/25mbit. (Se priser på meny linjen)
Sørumsvegen Bredbåndslag skal formaliseres på nyåret, og informasjon kommer til alle.

God Jul fra SVBBL

God Fiberjul
God Fiberjul