Sveising av Fiber til husene

Da har vi fått beskjed om at det kommer 3 stk. sveisere på torsdag 10.des og fredag 11 .des.
Vi vil først koblet opp 7 «test brukere», og deretter koble på resten av brukerne.

Hvis alt går som planlagt vil vi raskt ha Sørumsvegen Bredbåndslag i full drift.