Hurra ! Da har vi signaler fra Broadnett på vårt eget nett.

Vi har i dag fått signaler fra Broadnett til vårt eget nett.
Signalene mottas fra hovedfiber på høyspent hos Ragna  til Sørumsvegen Bredbåndslag (SVBBL).
Signalene går via Ole Vidar til låven hos Jan Erik. Der har vi et «Rack» med mye elektronikk som mottar signalene.


Her skal signalene gå med fiber tilbake til hvert enkelt hus. Dette skjer når det er ferdig sveiset i boksene på husene og i stolper (neste uke-50) .
Etter en testperiode vil vi fortløpende koble på brukere.