Status 18. november

Da har vi kommet lenger med vårt fibernett.
Det er behov for informasjon og denne blir lagt ut fortløpende på vår hjemmeside.

 Det er blåst hoved fiber fra Olstad og nesten helt til Asbjørn. Noe vansker de siste 28 metere men Ole Henry og Terje har gravd opp der det stoppet og de blåser resten i morgen.

Det mangler bare å grave fra Terje til Kenneth og Liv samt mellom hovedhus og bryggerhus hos Ragnar og Anne Merethe. (Ragnar sier at ola graver for de)

I helgen vil Terje montere opp de siste veggbokser og sørge for at rørene er korrekt plassert i boks.
Alle må sørge for å avtale hvor hvit fiber (inne kabel) skal komme ut av vegg og ned i boksen. Det må borres hull i veggen og ledningen tres fra innsiden.
 

Blåsing av tynne fibre og sveising er det laget en plan på og rørene må merkes iht. sveise planen som Jan Erik har laget. Terje merker fiberrørene Olstad og Sørum.

Når det blir blåsing av tynn fiber er ikke avtalt, men det kan bli raskt. Info kommer på hjemmesidene våre

http://www.svbbl.no

Fiberkabel med 6 rør
Fiberkabel med 6 rør