Fiber trekking

Arbeidet med fiber koblingpunkt og fiber kabel startet i dag 23. oktober.
Hoveddelen av fibernettet vil bli «blåst» av eksternt firma. Fibertråden er ca 2 mm tykk og skal inn til hvert hus