Infrastruktur: Grøfter

Etter at grøftene er grav er det lagt på kabelbånd og grøftene skal fylles igjen.
vei5

Gjenstående graving er:

  • siste del mot Ole Vidar
  • Mot Sørum
  • Mot Olstad
  • Mot Novila
  •