Infrastruktur

KABEL GRØFTING OG LEGGING 23 OG 24 SEPTEMBER 2015

Utrulling av kabel
Utrulling av kabel
Jens Johan og Harald forberede kabelutrulling
Jens Johan og Harald forberede kabelutrulling
Kabel grøfting
 Kabel grøfting
Kabel legging
Kabel legging
Graving Huser
Graving Huser
Kablegrøft Sørum
Kablegrøft Sørum
Reparasjon av grøfter
Reparasjon av grøfter
Skjøt på jordvarme anlegg
Skjøt på jordvarme anlegg
Reparasjon av grøfter
Reparasjon av grøfter

 

Hei, Sørumsvegen!

Velkommen til Sørumsvegen Bredbåndslag.
Vi er en gruppe på 8 som startet arbeide med å få fiber-internmett til Sørumsvegen.

Arbeidet med å legge fibertrase ble påbegynt 23. september.
Vi forventer å ha basisnett opp i november 2015.

Etter at basisnettet er oppe og testet vil bebore lansg Sørumsvegen få tilbud om å koble seg på nettet.